TANDENKNARSEN CENTRUM

 

Tandenknarsen, wat is dat?

Tandenknarsen of ook wel bruxisme genoemd, is het krachtig over elkaar schuiven van tanden en kiezen. Dit veroorzaakt een knarsend of schurend geluid. Dit wordt vooral in de slaap gedaan.
Daarnaast komt er ook kaakklemmen voor. Kaakklemmen is het hard dicht bijten van de kaken. Hierbij worden de tanden niet over elkaar geschoven. Dit wordt vooral overdag gedaan. 

Het tandenknarsen levert vooral in de nacht overlast bij de partner op. Deze wordt vaak wakker van het knarsen. Voor degene die knarst is het vaak geen probleem omdat dit voor zichzelf niet hoorbaar is. Het kan zich wel uiten in spierpijn en natuurlijk pijnlijke tanden en kiezen. Ook kunnen de tanden en kiezen afslijten met alle problemen van dien.  

Het Tandenknarsen Centrum is er op gericht om het tandenknarsen en kaakklemmen te behandelen en verhelpen. 

De oorzaak van tandenknarsen of kaakklemmen dient gezocht te worden in met name stress of spanning. 
Voor deze aandoening wordt vaak door een tandarts een zogenaamd bitje aangemeten die de tanden beschermd tegen het afslijten ten gevolge van het knarsen. Dit is lastig met het slapen en in slaap komen. 

Behandeling

Het tandenknarsen staat vaak niet op zich. De meeste klachten zijn afkomstig vanuit het bekken…. Het bekken heeft namelijk segmentaal verbinding met onder andere de kaak. Ook heeft het bekken segmentaal verbinding met ogen en oren. Veelal zijn er meer klachten, met name rond het bekken als er sprake is van tandenknarsen.

Tandenknarsen

Symptomen die voor kunnen komen zijn blaas(ontstekingen), stoelgang problemen, menstruatieklachten, vruchtbaarheidsproblemen, SI (sacro-iliacale) gerelateerde klachten, darmklachten etc. Deze kunnen ook omgekeerd werken, dus dat er eerst klachten rond het bekken waren en daarna het tandenknarsen uitgelokt is.

Ongeveer 30% tot 40% van de cliënten die wij behandelen ondervindt in meer of mindere mate last of hinder van tandenknarsen of kaakklemmen. Door de juiste segmenten of regio’s te behandelen kan de hinder al vaak na een eerste behandeling veel minder zijn. Er wordt altijd samen gekeken waar de klachten vandaan komen en hierop wordt een behandelplan opgesteld. 

Het Tandenknarsen Centrum is gespecialiseerd in het onderzoeken van de onderliggende klachten en problemen. De klachten worden vanuit de oorzaak behandeld. 

De behandeling bestaat uit het terugbrengen van de spanning die opgebouwd is in het lichaam. De behandelmethode die hier voor ingezet wordt is Emmett Techniek. Door middel van zachte druk wordt de spanning direct weggenomen en wordt de klacht direct verminderd. Kijk voor meer info: Emmett-Techniek.nl.

WBack To Top